การบริการด้านบัญชี
และภาษีในประเทศไทย

ให้นักบัญชีของเราช่วยจัดการดูแลบัญชีของคุณในราคาประหยัด

บริการด้านบัญชี / ระบบเงินเดือนพนักงาน / การจัดการภาษี / การตรวจสอบบัญชี / รายงานธุรกรรม

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เราพร้อมหาทางออกที่ใช่ ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

เราคือคนที่คุณไว้วางใจในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณในประเทศไทย

certificate

ผู้ทำบัญชีที่มีใบอนุญาต

ในฐานะผู้ทำบัญชีมืออาชีพ ประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับตลาดในประเทศไทย ช่วยให้เราหาทางออกที่เหมาะสม ในการขับเคลื่อนธุรกรรม จัดการความเสี่ยง และดูแลลูกค้า ด้วยการบริการของเรา

handshake-heart

พันธมิตรที่คุณไว้วางใจ

เราสร้างกฏธุรกิจอันใหม่โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกำหนดรูปแบบธุรกิจในอุตสาหกรรม เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน และเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของลูกค้า

floorplan

วางแผนธุรกิจของคุณ

ดำเนินธุรกิจของคุณไปพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีของเรา ทั้งการให้คำปรึกษา ตลอดจนการลงมือทำ

เราได้รับการไว้วางใจจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ

Pimaccounting เป็นผู้ให้บริการด้านบัญชีแบบครบวงจร ที่ได้รับการไว้วางใจจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการได้การรับรองจาก DBD ในด้านของธุรกิจการค้า ได้รับการยอมรับจาก Thai Commercial Services

 และยังได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน BOI สำหรับการยื่นขอคณะกรรมการในการลงทุน ยิ่งไปกว่านั้น Pimaccounting ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศไทย

ตอบโจทย์การบริการทางด้านบัญชี และให้การดูแลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

บัญชีและภาษี

เรานำเสนอแนวทางการทำบัญชีแบบครบวงจร โดยขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ ให้เราเป็นผู้ทำบัญชี,นักบัญชี, ผู้ควบคุม ไปจนถึง CFO หรือที่ปรึกษาธุรกิจของคุณ


การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

Pimaccounting สามารถช่วยคุณในการเริ่มก่อตั้งธุรกิจในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใด อาจจะเป็นโรงแรมในกรุงเทพฯ บาร์ในภูเก็ต หรือแม้แต่ร้านกาแฟในเชียงใหม่ เราก็สามารถช่วยให้คุณเริ่มธุรกิจของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเดินทาง หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในการจัดตั้งบริษัทโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา


บริการวีซ่าครบวงจร

เราเป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการวีซ่าทั่วโลก ด้วยความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการขอวีซ่าธุรกิจและวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางอื่น ๆ สำหรับองค์กรและบุคคลในเอเชียได้อย่างรวดเร็วสะดวกและปลอดภัย 


บริการด้านบัญชี และระบบเงินเดือน

งบกำไรขาดทุน
งบดุลสินทรัพย์และหนี้สิน
งบทดลอง
บัญชีแยกประเภท
กระทบยอดธนาคาร


บริการจัดการภาษี

แบบแสดงรายการภาษีรายเดือน
(ภ.ง.ด. 1, ภงด 3, ภงด 53, ภ.ง.ด. 54)
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มรายเดือน
(ภ.พ. 30) 
การจดทะเบียนกองทุนเพื่อสังคม
(ภ.ง.ด. 1-10)


ลูกค้าของเรา

logo
logo
logo
logo

หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านภาษีและบัญชีของเรา สามารถติดต่อเราได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านภาษีและบัญชีของเรา สามารถติดต่อเราได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Call us at (+66) 094-3655697 / (+66) 092-8899046


Words of praise from our clients

"

With little experience in leadership and no knowledge of how to manage a team, I was anxious when first starting out. Luckily, I took this class. Shortly after, I was promoted to team lead. Our team's productivity has increased 60% since I took lead. And overall team happiness is at an all-time high. All thanks to this training!

TOM VERNON
Team Lead

"

All I can say is great. I'm happy with the accounting service. Thanks to their advice and recommendation, I learned a lot about how to optimize my business and cashflow. I've taken the recommended steps to shift to an analytics accounting style that's put the autonomy in my team, and regained their trust. Our productivity is much better now.

CALLIE THOMPSON
Manager of Marketing

หากคุณมีคำถาม เราพร้อมที่จะตอบ

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายคืออะไร?

โดยทั่วไปจะเป็นการหักภาษีจากการจ่ายเงินให้กับผู้ให้บริการ,ผู้ให้เช่า,การจ่ายค่าโฆษณา,ค่าขนส่ง,จ่ายเงินปันผลและการจ่ายดอกเบี้ยตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปเป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายภาษีของไทยโดยสมบูรณ์นั้น บุคคลหรือบริษัทจะต้องชำระภาษีล่วงหน้าในรูปแบบของภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย โดยจะมีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้จ่ายเงินได้เป็นหลักฐานเมื่อมีการชำระเงินดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าผู้ให้บริการได้ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้วบางส่วนเมื่อถึงรอบการชำระภาษีเงินได้ของผู้มีเงินได้ผู้มีเงินได้สามารถนำภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายมาหัก ออกจาก ภาษีที่ต้องชำระ หรือ จะขอคืนภาษีในปีภาษีของเงินได้นั้น

ทำไมต้องจ้างงานทำบัญชี?

การเริ่มต้นธุรกิจเป็นสิ่งที่ท้าทายและอาจประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นหากผู้บริหารมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักและให้บริษัทที่มีผู้ตรวจสอบบัญชี (CPA) เข้ามาดูแลบัญชีซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการบัญชีในประเทศไทย

ทุกบริษัทต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่?

บริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจะต้องเสียภาษีเงินได้จากรายได้ ที่ได้รับจากทั้งภายในและภายนอกประเทศไทย บริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ต้องเสียภาษีเงินได้รวมถึงองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง,ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนและห้างหุ้นส่วนจำกัด, กิจการร่วมค้า,มูลนิธิ,สมาคมและสาขาของบริษัทต่างประเทศที่มีรายได้จากแหล่งในประเทศไทย

ทุกบริษัทต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่?

การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ประกอบกิจการที่มีรายได้ธุรกิจเทียบเท่าหรือมากกว่า 1.8 ล้านบาทไทย ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่ 7 % หากคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว จะต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายทุกเดือน โดยจะต้องยื่นภาษีในแบบ ภพ.30 ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไ

กี่ยวกับนักบัญชี

ด้วยประสบการณ์และการได้รับการรับรองของนักบัญชีของเรา pimaccounting จะช่วยคุณเปลี่ยนเรื่องบัญชีให้กลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยความยินยอมของคุณ ทางทีมประสานงานของเราจะติดต่อโดยตรงกับผู้ดูแลด้านบัญชีเดิมของคุณในระหว่างการส่งต่อเพื่อ pimaccounting ดูแล สิ่งที่คุณต้องทำคือติดต่อเราเพื่อให้เราดูแลส่วนที่เหลือต่อไป

Plans for all levels

บริการจัดตั้งบริษัท

ด้วยการบริการด้านบัญชีอย่างมืออาชีพทุกขั้นตอน Pimaccounting จะช่วยให้ผู้ประกอบการต่างชาติและผู้ประกอบการในไทยสามารถเริ่มต้นธุรกิจและจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยได้อย่างง่ายดายและสะดวกรวดเร็วภายใน 5 วัน ตั้งแต่การจดจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการจัดการธุรกิจของคุณในประเทศไทย 

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท
 • บริการการจองชื่อบริษัท
 • จัดทำหนังสือบริคณห์สนธิ
 • ประชุมจัดตั้งบริษัท
 • การจัดตั้งบริษัท
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม
 • จัดเตรียมเอกสารเปิดบัญชีธนาคาร
 • ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการอื่นๆ
 • จัดทำ DBD E-filing

ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในกรณีทั้งสิ้น

Sign me up

บริการจัดทำเอกสาร

การจัดการบัญชีอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับใครบางคน แต่สำหรับบริษัทที่ไว้ใจ Pimaccounting ในการจัดการดำเนินการเรื่องบัญชีนั้น สามารถวางใจในเรื่องการจัดการใบแจ้งหนี้ การจัดทำเอกสารการจ่าย  การจัดทำภาษี และบริการด้านบัญชีอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และควบคุมธุรกิจของคุณได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องลงทุนใดๆ ด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง และยังช่วยลดโอกาสในการสูญเสียผลประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณอีกด้วย Pimaccounting ให้การบริการอย่างครบถ้วน และครบวงจร เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ หรือฝ่ายบัญชีให้กับบริษัทของคุณ

 • การจัดทำบัญชีและขั้นตอนการชำระเงินให้กับผู้จัดจำหน่าย ≤ 15 ใบแจ้งหนี้
 • จัดทำเอกสารการจ่าย(ใบสำคัญจ่าย) ≤ 15 ใบแจ้งหนี้
 • จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับผู้จัดจำหน่าย ≤ 15 ใบแจ้งหนี้
 • จัดส่งใบหักให้กับผู้รับเงิน (ออกใบแจ้งหนี้และชำระเงิน)
 • การทำบัญชี และการจัดการนอกสถานที่

บริการรับทำบัญชี สำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ

ให้นักบัญชีของเราช่วยจัดการดูแลบัญชีของคุณในราคาประหยัด เรามีบริการที่หลากหลายและสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับขนาดและรูปแบบธุรกิจของคุณ ตลอดจนไปถึงปริมาณเงินหมุนเวียนและจำนวนธุรกรรมในแต่ละเดือน

 • บริการทำบัญชีโดยผู้ทำบัญชีที่มีใบอนุญาต (CPD)
 • รายการบันทึกบัญชี 1-25 รายการต่อเดือน
 • บริการทำบัญชี/รายงานประจำปี
 • จัดทำแบบภาษีรายเดือนเพื่อนำส่งต่อกรมสรรพากร
 • ยื่นแบบภาษี ภ.ด.ง.51
 • จัดทำเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน (สปส.1-10)

บริการรับทำบัญชี สำหรับ
ธุรกิจ SME

เราให้บริการทำบัญชีรายเดือนอย่างเต็มรูปแบบ เช่น บริการตรวจสอบบัญชี จัดทำสมุดรายรับ-รายจ่าย และบริการจัดทำเงินเดือนสำหรับบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือกลาง ไม่ว่าขนาดบริษัทของคุณจะเล็กหรือใหญ่เพียงใด แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลและจัดการภาษีให้ถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทของคุณ

 • บริการทำบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่มีใบอนุญาต 
 • รายการบันทึกบัญชี 26-50 รายการต่อเดือน
 • บริการทำบัญชี/ รายงานประจำปี
 • จัดทำแบบภาษีรายเดือน เพื่อนำยื่นต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำเงินเดือนพนักงาน 5 คน
 • ยื่นแบบภาษี ภ.ด.ง.51
 • จัดทำรายงานประจำเดือน
 • จัดทำรายงานกองทุนค่าจ้างประจำปี กท.20
 • จัดทำแบบสรปุเงินเดือนประจำปีแบบภาษี ภ.ง.ด.1 ก
 • จัดทำเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน (สปส)

แพ็กเกจปิดงบการเงินประจำปี

ธุรกิจทั้งหมดที่จดทะเบียนในประเทศไทยจำเป็นต้องยื่นเอกสารบัญชีตามกฎหมาย โดยจะต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบบัญชีสำหรับทุกบัญชีอย่างถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด การยื่นเอกสารปิดรอบบัญชีจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องจัดทำรายงานการตรวจสอบทั้งหมดเป็นประจำทุกปี เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปรับจากกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในข้อหาที่ไม่ปฏิบัติตามและจะต้องจ่ายค่าปรับในอัตราไม่ต่ำกว่า 16,000 บาทต่อปี

Pimaccounting ให้บริการการทำบัญชีครบวงจร ทั้งการตรวจสอบบัญชี บัญชีรายรับ-รายจ่าย และการบริการปิดงบการเงินประจำปี

 • จัดทำงบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • ตรวจสอบงบการเงินประจำปีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • งบทดลอง, งบแสดงสถานะการเงิน,บัญชีแยกประเภท,สมุดรายวันทั่วไป
 • จัดทำและยื่นแบบภาษี ภ.ด.ง.50
 • ยื่นแบบ DBD E-filing
 • ส่งหนังสือแจ้งการประกอบธุรกิจของบุคคลต่างชาติในประเทศไทย (ส.บช. 3/1)
 • จัดส่ง บอจ.5 และ สบช. 3

ราคานี้สำหรับบัญชีเปล่า (บัญชีไม่มีความคลื่อนไหวตั้งแต่เปิดบริษัท)

บริการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการ

หากคุณกำลังมองหาบริการช่วยยกเลิกกิจการและชำระบัญชีทั้งหมด Pimaccounting พร้อมเป็นผู้ช่วยรับมือกับความยุ่งยากในการจัดการเอกสารด้วยประสบการณ์ดูแลลูกค้ามากว่า 10 ปี

 • จดทะเบียนยกเลิกบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำงบการเงิน และภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ลงประกาศหนังสือพิมพ์
 • ส่งจดหมายประชุมผู้ถือหุ้น
 • รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมราชการและค่าบริการอื่นๆ

  *ราคานี้สำหรับบริษัทที่ไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม.

บริการเพิ่มเติม

ภาษีประจำปี

 • ภ.ง.ด. 91,90 ค่าบริการ
 • ภ.ง.ด. 91 ค่าบริการ

บริการบัญชีรายเดือน

 • สำหรับแพ็กเกจเริ่มต้น หากเกินกว่า 25 รายการ จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม 300 บาท ต่อรายการ สำหรับการทำบัญชี
 • สำหรับแพ็กเกจ SME หากเกินกว่า 50 รายการ จะมีการเรียกเก็บเงินเพิ่ม 300 บาท ต่อรายการ สำหรับการทำบัญชี

Additional Services

 • ค่าบริการเพิ่มเติม 200 บาท สำหรับจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 ชุด (4 รายการ)
 • ค่าบริการเพิ่มเติม 3,000 บาท ต่อเดือน สำหรับรายงานประจำเดือน
 • ค่าบริการเพิ่มเติม 3,000 บาท ต่อปี สำหรับภงด.1
 • ค่าบริการเพิ่มเติม 2,500 บาท ต่อปี สำหรับ กท.20 
 • ค่าบริการเพิ่มเติม 3,500 บาท ต่อปี สำหรับภงด. 51 
 • ค่าบริการเพิ่มเติม 500 บาท ต่อเดือน สำหรับ พนักงาน 1 คนในการจัดทำเงินเดือน

นอกจากนี้เรายังมีแพ็คเกจพิเศษสำหรับบริการบัญชีรายเดือนตามจำนวนธุรกรรมของคุณ โดยสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อขอใบเสนอราคาได้ทางนี้

Any questions or specific request
Please contact us.

We provide outsourcing accounting, taxation, statutory auditing, bookkeeping, payroll and BOI consulting

FREE CONSULTATION


Call us at (+66) 094-3655697 / (+66) 092-8899046